Panitia Pendidikan Islam

Ketua Panitia Pend. Islam :

Ustaz Mansor bin Jusoh

Penolong ketua panitia :

Puan Halimah binti Ab Rahman