Archive for the ‘Hal Ehwal Pelajar’ Category

Pelajar-pelajar yang akan memulakan persekolahan Tingkatan 1 2008 di SDARYJB dikehendaki hadir untuk mendaftar pada 1 Januari 2008. Kelewatan pendaftaran akan menyebabkan pelbagai kesulitan.

Pelajar-pelajar tingkatan 2, 3, 4 dan 5 pula boleh mendaftar dan menjelaskan yuran pada 2 Januari 2008. Yuran hendaklah dijelaskan kepada guru tingkatan masing-masing.