Enrolmen Guru

SMK DATO’ ABDUL RAHMAN YASSIN

ENROLMEN GURU MENGIKUT GRED JAWATAN

SEHINGGA OKTOBER 2007

 

GRED

MELAYU

CINA

INDIA

LAIN-LAIN

JUMLAH

JUM

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

DG 48

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

1

DG44

0

7

0

0

0

1

0

0

0

8

8

DG41

12

33

1

4

0

4

0

0

13

41

54

DGA32

1

4

0

2

0

0

0

0

1

6

7

DGA29

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

2

DC41

1

11

0

0

0

0

1

0

2

11

13

JUMLAH

14

57

1

7

1

5

1

0

17

69

85

 

SMK DATO’ ABDUL RAHMAN YASSIN

ENROLMEN GURU MENGIKUT GRED JAWATAN

SEHINGGA OKTOBER 2008

 

GRED

MELAYU

CINA

INDIA

LAIN-LAIN

JUMLAH

JUM

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

DG 48

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

DG44

0

7

0

0

0

1

0

0

0

8

8

DG41

12

33

1

4

0

4

0

0

13

41

54

DGA32

1

4

0

2

0

0

0

0

1

6

7

DGA29

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

2

DC41

1

11

0

0

0

0

1

0

2

11

13

JUMLAH

14

57

1

7

1

5

1

0

17

69

85