Panitia Kem. Hidup Bersepadu

Ketua Panitia Kem. Hidup Bersepadu :

Puan Kamsina binti Nasaruddin

Penolong ketua panitia :

Puan Azizah binti Hashim